Installera markvärmepump

En installation av markvärme till ditt hushåll sänker energikostnaderna för hushållet, samtidigt som värdet på fastigheten ökar. Markvärme brukar dessutom kosta mindre än andra alternativ och kan fortfarande sörja för hushållets hela behov av uppvärmning. Många gånger handlar valet av uppvärmning också om enkelheten, att slippa fysiskt arbete för att huset ska vara varmt. Markvärme är därför ett utmärkt val för dig som vill slippa krångla och bara njuta. Allt det arbete som vi genomför utgår från dig och dina behov. Det allra viktigaste för oss är att du får ett perfekt uppvärmnings-system som installeras smidigt och enkelt. Kontaktar du oss på K2 Energi så kan vi snabbt göra en bedömning om markvärme är det bästa alternativet för dig!

Så fungerar markvärme
Kärt barn har många namn. Markvärme kallas också för ytjordvärme eller helt enkelt jordvärme. Solenergi lagras inte enbart i berggrunden och grundvattnet, den lagras också i den ytliga jorden. Det betyder att det finns energi att hämta från ytjorden och det är precis det man gör med en markvärmepump. Installationen av en markvärmepump kräver inte lika stort arbete som för en bergvärmepump. Slangarna, som är fyllda med frysskyddad vätska, grävs ner på en meters djup i slingor på tomten. Hur stor yta som behövs grävas upp, eller hur lång slang man behöver ha, beror på själva tomten, på hushållets behov och på hur stor värmepumpen behöver vara.

Fördelar med markvärme

  • Markvärme ger dig ett komplett system för hushållets uppvärmning och varmvatten.
  • Servicebehovet är lågt för ett system med markvärmepump.
  • Markvärme är en bra lösning om du inte vill eller kan borra på din tomt.
  • En installation av markvärme kostar mindre än bergvärme.
  • Lång livslängd på värmepumpen, mellan 15 till 20 år.
  • Markvärme höjer värdet på din fastighet.
  • Ger möjlighet till komfortkyla.
  • När det är dags att byta värmepumpen kommer investeringen att bli betydligt mindre eftersom att slingan och rördragningen redan är på plats.


Att tänka på med markvärme
För att man ska kunna ha markvärme så krävs det en stor tomt. Arbetet är inte lika komplicerat som det är för bergvärme, men tomten måste fortfarande grävas upp ochåterställas. Värmepumpen kräver dessutom el för att driva systemet, omkring 6000 kWh krävs det för en normalvilla varje år. Att installera markvärme kräver dessutom att du gör en anmälan hos miljöskyddsförvaltningen. Markvärme kallas också för ytjordvärme eller bara jordvärme. En mark- värmepump tar tillvara på den solenergi som ligger lagrad i markytan. På cirka en meters djup läggs en slang med frysskyddad vätska i slingor på tomten. Hur lång slangen behöver vara beror på tomten, på huset och på hur stor värmepumpen ska vara. 

Varumärken vi jobbar med: