Installera sjövärmepump

En installation av sjövärme innebär att ditt hus sparar mycket pengar i uppvärmningskostnader. Sjövärme är en trygg energikälla som också höjer värdet på din fastighet. Priset är i nivå med bergvärme, men det handlar inte bara om kostnader. Det handlar också om vad sjövärme kan ge dig. En trygg, hållbar och pålitlig energikälla som värmer hela huset under många år. Det, om något, är väldigt värdefullt. Du kommer alltid att stå i fokus när vi arbetar. Är inte du nöjd så är inte vi nöjda. Därför jobbar vi hårt för att ditt uppvärmningssystem ska bli helt perfekt. Kontakta oss så kan vi tillsammans räkna på om sjövärme är det bästa valet för dig.

Så fungerar sjövärme
Det är inte enbart i berggrunden, grundvattnet och ytjorden som solenergi lagras. Även i sjöars vatten finns det energi att hämta. Men en sjövärmepump hämtas solenergi som har lagrats i sjövärmen. Värmen i vattnet är jämn året runt och det behövs enbart några grader för att värmepumpen ska kunna omvandla energin till uppvärmning av fastigheten. När sjövärme installeras så placeras slangar ut på botten av en sjö eller vattendrag. Slangarna läggs på ett frysfritt djup och hålls på plats av tyngder. För en normal fastighet krävs det omkring 300 meter slang.

Fördelar med sjövärme

  • Din tomt kommer inte att påverkas i någon större utsträckning när sjövärme installeras.
  • Temperaturen på vattnet är jämn året runt, vilket är bra för ett väl fungerande värmesystem.
  • Möjligheter till komfortkyla.
  • Servicebehovet för sjövärme är mycket lågt och systemet kommer att hålla i många år, vanligtvis mellan 15 till 20 år.
  • När man behöver byta värmepump så blir kostnaderna inte lika höga eftersom att slangarna och rördragningen redan är installerade.


Nackdelar med sjövärme

  • För att sjövärme ska fungera så måste sjön eller vattendraget ha en jämn botten.
  • Om man jämför med slangar som är nedgrävda så finns det en större risk för skador på slangarna med sjövärme.


Att tänka på med sjövärme
Det kostar relativt mycket att installera sjövärme. Det rör sig om samma prisnivåer som bergvärme. Precis som andra värmepumpar så behöver också värmepumpen el för att fungera. Omkring 6000 kWh kräver ett normalt hushåll per år. Dock varierar denna siffra beroende på hur gammalt huset är samt dess storlek och var i landet det ligger. Värmesystemet med sjövärme värmer upp energiladdat vatten från slangarna, vilket innebär att vattnet sedan ska värma hushållet. Därför behöver fastigheten ha vattenburna element. En installation av sjövärme med värmepump kräver en anmälan till miljöskyddsnämnden.

Några märken vi jobbar med: